Oct 4

Mansveld Elektrotechniek

Tags: , ,
Mansveld Elektrotechniek

Klantonderzoek

Mansveld is een groot elektrotechnisch bedrijf. Het bedrijf maakte een sterke groei door en had diverse activiteiten opgestart. De directie vroeg zich af wat hun klanten van deze ontwikkelingen vonden en of ze nog steeds voldeden aan de hoge servicegraad.

Interview 60 klanten

Hiervoor heb ik 60 klanten telefonisch geïnterviewd en de resultaten aan de directie gerapporteerd. Ik kon aan de hand daarvan een goed advies uitbrengen. Vervolgens zijn er diverse projecten opgestart om de service verder te optimaliseren en de verkoop te bevorderen.

De vraag:

Hoe doet Mansveld het in de ogen van haar klanten?

De oplossing:

60 Klanten telefonisch interviewen