Oct 4

Endinet (2)

Tags: , , ,
Endinet (2)

Communicatie Manager – 1,5 jaar

Verantwoordelijk voor het opzetten van de Afdeling Communicatie en daarmee huisstijl, interne communicatie, promotie, website en intranet, documentatie, personeelsmagazine, projectmanagement, pr.

Bereikte resultaten

  • Succesvolle introductie nieuwe bedrijfsnaam en huisstijl.
  • Als lid van het projectteam ‘Nieuw ERP-systeem’ zorgdragen voor heldere interne communicatie.
  • Organiseren en adviseren directie bij personeelsbijeenkomsten.
  • Ontwikkelen nieuw professioneel personeelsmagazine en intranetsite.
  • Als lid projectteam ‘Overname door Alliander’ bijgedragen aan een fantastisch personeelsevenement.

De vraag:

Hoe brengen we meer eenheid in de communicatie?

De oplossing:

Het opzetten van de afdeling Communicatie.